<h1>Birgitte Vind</h1>
Socialdemokratisk folketingsmedlem & folketingskandidat for Sydjylland

Birgitte Vind

Jeg er vokset op i et lille bageri i Havnegade i Vejle. Her gjorde jeg rent og gik med morgenbrød og lyttede til min mors samtaler med kunderne, og hjælp min far i bageriet. Her var småt med penge, men masser af kærlighed og socialt engagement. Her lærte jeg om fællesskab og det ansvar vi har for hinanden. I mine forældres sparsomme fritid søndag eftermiddag, gik eller cyklede vi ud i naturen. Naturen var et åndehul.

Birgitte Vind christiansborg siddende

Mine mærkesager

Det gode ældreliv

Nogle af os ønsker at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, andre af os har brug for at trække os tilbage. Men ikke to mennesker er ens og livet som seniorer og gammel ser forskelligt ud alt efter, hvem vi er. Vi skal tilrettelægge vores ældrepleje så der er plads til det hele menneske. Vi skal have løsningerne så tæt på den enkelte som muligt.

Mere nærvær og mindre bureaukrati i den offentlige sektor

Med mine 30 års erhvervserfaring fra den offentlige sektor, ved jeg at vi må og skal ændre styringsmekanismerne. Og de første vigtige skridt til at ændre mere end 30 år styringskultur med snævert fokus på kontrol og bundlinje er taget.

Børn og unges trivsel og udvikling

Institutioner og skoler gør en stor forskel for mange. Det samme gør fritids, idræts- og kulturtilbud. Det er her, vi skaber vores egen og fælles identitet. Alligevel oplever alt for mange børn og unge, at de ikke passer ind i vores skoler og uddannelser. Mange børn og unge oplever sig forkerte i forhold til det sociale liv de ser omkring sig og ikke mindst på de sociale medier. Vi har i mange år været vidne til, at de fælles institutioner har været under pres.

Vi skal passe på vores fælles natur

I dag er fiskebestanden i Vejle Fjord meget lav, kvælstofudledningen i åer og vandløb for høj, store markarealer med langt imellem urørt natur har udryddet både insekter og fugle, mange arter er uddøde eller truede. Alene i Danmark er 11 fuglearter er uddøde og 84 arter er truede pga. intensiv landbrug, forurening med næringsstoffer, brug af pesticider og fjernelse af gamle træer, hvor der kan leve insekter. Desværre er forurenet drikkevand også et stigende problem.
Rådhustorvet

Vil du være med

Til at gøre en forskel for lokalsamfundene i Vejle kommune. Vil du være med til at sikre at Vejle fortsat har en stærk lokal socialdemokratisk stemme for Vejle kommune. 

Om du er til gågadeaktiviteter, hyggelige timer i pakkeholdet, plakatophængning eller en del af vores sociale Facebook og instagram krigere er vores dør altid åben for nye aktivister som vil gøre en forskel for socialdemokratiet i Vejle 

Seneste blogindlæg

Alkohol studiestart på gymnasierne

Alkohol studiestart på gymnasierne

Alkoholfri studiestart på gymnasierne er vejen frem. De seneste år har vi været vidne til, at unge føler sig presset til at drikke alkohol og være en del af en omfattende drukkultur. En kultur, der på nogle uddannelsessteder også betyder puttefester med seksuelle undertoner, hvor mange piger har oplevet at få deres grænser overskredet. Af skade bliver man klog. Derfor har sundhedsstyrelsen i år anbefalet, at ungdomsuddannelserne holder alkoholfrie fester i de første uger af gymnasiestarten. Fokus skal flyttes fra at de unge drikker sig i hegnet, til at man nu er en del at et studiemiljø og at man skaber relationer, der ikke handler om at man skal være fuld for at kunne gøre det.

Vi skal styrke den fælles ældrepleje

Et af velfærdssamfundets hjørnesten er vores pleje af syge og ældre. Som socialdemokrater er vi ikke i tvivl: Vores skattebetalte velfærdssamfund skaber tryghed for den enkelte. Tryghed, der kan give frihed til at være den man er og leve det liv, man gerne vil.

Grundlovsdag 5. juni 2023

Grundlovsdag 5. juni 2023

Grejs, Kolding og Vejle - alle grundlovsmøder havde børns trivsel og skærmforbrug på dagsordenen - Og selvfølgelig kan vi gøre noget. Læs min grundlovstale herunder.