<h1>Birgitte Vind</h1>
Socialdemokratisk folketingsmedlem & folketingskandidat for Sydjylland

Birgitte Vind

Jeg er vokset op i et lille bageri i Havnegade i Vejle. Her gjorde jeg rent og gik med morgenbrød og lyttede til min mors samtaler med kunderne, og hjælp min far i bageriet. Her var småt med penge, men masser af kærlighed og socialt engagement. Her lærte jeg om fællesskab og det ansvar vi har for hinanden. I mine forældres sparsomme fritid søndag eftermiddag, gik eller cyklede vi ud i naturen. Naturen var et åndehul.

Birgitte Vind christiansborg siddende

Mine mærkesager

Det gode ældreliv

Nogle af os ønsker at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, andre af os har brug for at trække os tilbage. Men ikke to mennesker er ens og livet som seniorer og gammel ser forskelligt ud alt efter, hvem vi er. Vi skal tilrettelægge vores ældrepleje så der er plads til det hele menneske. Vi skal have løsningerne så tæt på den enkelte som muligt.

Mere nærvær og mindre bureaukrati i den offentlige sektor

Med mine 30 års erhvervserfaring fra den offentlige sektor, ved jeg at vi må og skal ændre styringsmekanismerne. Og de første vigtige skridt til at ændre mere end 30 år styringskultur med snævert fokus på kontrol og bundlinje er taget.

Børn og unges trivsel og udvikling

Institutioner og skoler gør en stor forskel for mange. Det samme gør fritids, idræts- og kulturtilbud. Det er her, vi skaber vores egen og fælles identitet. Alligevel oplever alt for mange børn og unge, at de ikke passer ind i vores skoler og uddannelser. Mange børn og unge oplever sig forkerte i forhold til det sociale liv de ser omkring sig og ikke mindst på de sociale medier. Vi har i mange år været vidne til, at de fælles institutioner har været under pres.

Vi skal passe på vores fælles natur

I dag er fiskebestanden i Vejle Fjord meget lav, kvælstofudledningen i åer og vandløb for høj, store markarealer med langt imellem urørt natur har udryddet både insekter og fugle, mange arter er uddøde eller truede. Alene i Danmark er 11 fuglearter er uddøde og 84 arter er truede pga. intensiv landbrug, forurening med næringsstoffer, brug af pesticider og fjernelse af gamle træer, hvor der kan leve insekter. Desværre er forurenet drikkevand også et stigende problem.
Rådhustorvet

Vil du være med

Til at gøre en forskel for lokalsamfundene i Vejle kommune. Vil du være med til at sikre at Vejle fortsat har en stærk lokal socialdemokratisk stemme for Vejle kommune. 

Om du er til gågadeaktiviteter, hyggelige timer i pakkeholdet, plakatophængning eller en del af vores sociale Facebook og instagram krigere er vores dør altid åben for nye aktivister som vil gøre en forskel for socialdemokratiet i Vejle 

Seneste blogindlæg

Norden står sammen

Norden står sammen om piger og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder – også i en tid med krig. Piger og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder er under pres i Europa.

Vores børn i hænderne på tech-giganterne

Vores børn i hænderne på tech-giganterne

På nettet kaster vi ufrivilligt vores børn i hænderne på techgiganterne – det skal stoppes! Ifølge dansk lovgivning er det forbudt for biografer at give børn adgang til film, der ikke er alderssvarende. Børnesagkyndige i Medierådet er med til at afgøre, hvilke film, der skal tillades for børn. På vores fjernsyn popper et aldersmærke op, så vi også derhjemme kan beskytte vores børn. Det er helt standard.  Trods vores gode intentioner om at beskytte børn mod negativ påvirkning igennem film, svigter vi dagligt danske børn og unge på nettet. På deres telefoner, iPads og PC’er har de uhindret adgang til voksenindhold.

Tryghed i ældreplejen

Tryghed i ældreplejen

Det er så trist, når der nu igen ruller et program over skærmen, der udstille en hel plejesektor. Det er umådeligt trist, når der er brodne kar i ældreplejen. Når ledelser ikke formår at gribe ind – når personale ikke er deres opgave voksen.