Lad os skabe fremtidens ældrepleje sammen

Af Birgitte Vind, folketingsmedlem ældreordfører for Socialdemokratiet

Vi skal sætte en ny retning for ældreplejen. Med mere fokus på værdighed og selvbestemmelse, og mindre fokus på stive regler og unødig dokumentation.

Som Socialdemokratiets ældreordfører har jeg de seneste to et halvt år talt med mange ansatte på vores plejehjem og i den udkørende hjemmepleje. Og med mange ældre og deres pårørende.

Der er heldigvis mange gode fortællinger. Men der er desværre også det modsatte. Fortællinger om en hverdag, hvor der kun er afsat fem minutter til, at medarbejderne kan køre fra fru Jensen til hr. Nielsen, selvom turen tager syv minutter. Hvor fokus er på at overholde regler og dokumentationskrav, frem for at yde omsorg for de ældre. Og hvor man faktisk kan være nødt til at gøre små krumspring fra reglerne, for at få dagligdagen til at hænge sammen.

Mange af reglerne er jo indført i den bedste mening. Fordi man ville sikre de ældre ordentlige vilkår. Men konsekvenserne har desværre været, at fokus er flyttet fra nærvær og omsorg til dokumentation og registrering. Vi indretter vores ældrepleje efter regneark – og ikke efter hvad der gavner de ældre.

Vi bruger med andre ord tiden forkert. Det går ud over de ældre, når der bliver mindre tid til omsorg. Og det går ud over arbejdsglæden for medarbejderne, som ikke har søgt et arbejde i hjemmeplejen, fordi de brænder for at krydse af på skemaer eller suse rundt fra sted til sted. Men fordi de ønsker at bruge deres faglighed til at gøre en forskel for de ældre.

Det var derfor, at Mette Frederiksen i nytårstalen kom med et drastisk forslag. I stedet for at diskutere for eller imod hver enkelt regel, bør vi starte med en hel blank side og spørge os selv: Hvordan skaber vi den bedste ældrepleje? Det er formålet med den nye ældrelov, vi nu skal i gang med at lave.

Regeringen har allerede nedsat et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der skal rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Men vi har brug for at høre fra mange flere af hverdagens eksperter. Medarbejdere, ældreorganisationer, pårørende, lokalpolitikere og mange andre, som står med den daglige opgave.

Derfor har social- og ældreminister Astrid Krag inviteret til stormøder i alle fem regioner. Jeg håber, at rigtig mange vil dukke op og give deres bud på, hvordan skaber en ny og bedre ældrepleje. For kun i fællesskab kan vi løfte opgaven.

 

If you are still looking for that one person who will change your life, take a look in the mirror.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.