Mere og bedre velfærd

32 milliarder til mere og bedre velfærd
Af Birgitte Vind, Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Hver eneste krone, vi giver til velfærd, er en investering i vores samfunds fundament. Uden et solidt fundament styrter huset sammen.

Derfor er det vores fælles ansvar at sørge for, at velfærdssamfundet er
stærkt og bæredygtigt i mange år frem.

Det gør vi med regeringens netop fremlagte 2030-plan. Først og fremmest er det Socialdemokratiets løfte, at pengene skal følge med, når der kommer flere børn og ældre, der har behov for samfundets hjælp.

Det sikrer vi og mere til. Konkret afsætter vi 32 milliarder kroner til velfærd i 2030 i varige midler.

Udover at vi dækker det behov, der kommer af at flere børn og ældre har brug for samfundets hjælp, investerer vi målrettet i den borgernære velfærd.

De nye investeringer går til vores sundhedsvæsen, et historisk løft af psykiatrien, øget tryghed, en mere praksisnær folkeskole og et markant løft af erhvervsskolerne.

Det er mere end 15 år siden, at vi har foretaget så store investeringer i vores borgernære velfærd. Vi er stolte af at kunne gennemføre en ambitiøs velfærdsplan sammen med Venstre og Moderaterne, men vi må også erkende, at det er nødvendigt.

Der er sprækker i fundamentet under vores velfærdssamfund. Vores
sundhedsvæsen, psykiatri og nære velfærd er presset.

Udover de 32 mia. kr. til velfærd har vi også fundet penge til et styrket forsvar og et bedre klima.

Vi vil lave massive investeringer i dansk forsvar, hvilket betyder, at vores forsvarsudgifter allerede i år kommer op på 2 pct. af BNP, som er NATO-målsætningen. Det er nødvendigt i en tid med krig i Europa og flere usikre situationer rundt om i verdenen.

Og så har denne regering store ambitioner for den grønne omstilling. Vi vil afsætte 4 ¼ milliarder yderligere til grøn omstilling eller velfærd. Det cementerer natur-, biodiversitets- og klimakriserne som opgaver, der skal løses af hensyn til kommende generationer.

Så har der på det seneste været meget snak om skattelettelser. Her skal vi holde for øje, at hver gang vi bruger 1 kr. på skattelettelser, bruger vi 5 kr. på velfærd. Samtidig giver langt den største skattelettelse til den enlige forsøger.
Det er ikke bare kernesocialdemokratisk.
Det er også det rigtige at gøre.