Til kamp mod ensomhed

Af Indenrigs,-kommunal-og-ældreordfører Birgitte Vind

Så er det en realitet

Vi har holdt det stiftende møde i Folketingets tværpolitiske netværk mod ensomhed.

 

Netværket skal sikre, at ensomhed er på dagsordenen på tværs af partiskel. Formandskabet består af mig Birgitte Vind fra Socialdemokratiet og Marlene Ambo-Rasmussen Venstre,

 

Ensomhed er et problem, der går på tværs af alder og kan ramme alle grupper i befolkningen. Op mod 600.000 danskere skønnes at opleve svær ensomhed. Ensomhed er tabubelagt - en oplevelse der kan være svært for andre at se. Ensomhed kender ingen alder, køn eller social rang.

At føle sig ensom i længere tid skader både et menneskes fysiske og Psykiske helbred- De psykiske påvirkninger kan betyde stress, depression og søvnforstyrrelser, de fysiske følger kan være forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og søvnforstyrrelser. Sundhedsstyrelsen skønner, at 770 dødsfald hvert år skyldes ensomhed, og at danskerne samlet henvender sig 400.000 årlige til praktiserende læger med  grund i ensomhed. Det er et alt for højt tal.

Det er på en alvorlig baggrund, at folketinget har besluttet, at vi i Danmark skal have en national ensomhedsstrategi. For ud over de store menneskelige konsekvenser, ja så koster ensomhed samfundet 8 milliarder kr. om året.

Vi har alle en interesse i, at få ensomheden ud af den tabubelagte skygge.

I løbet af efteråret kommer første udkast til den nationale strategi. En strategi, der skal involvere alle danskere fra den mindske frimærkeklub til store virksomheder.

Og med 89 store samfundsorganisationer i ryggen og flere der tilslutter sig, kommer vi til at se markante resultater.

For ensomhed er ikke den enkeltes problem. Derfor har både regeringen (S) og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne valgt at stå bag strategien.

Tak til Astrid Krag der har været den politiske ildsjæl bag arbejdet med Strategien.

 

Jeg glæder mig til formandskabet i det tværpolitiske netværk, der får til opgave at engagere samtlige MF’ere i at gå forrest og vise vejen. Vi skal sammen bekæmpe ensomheden fra den mindste frimærkeklub til den største danske virksomhed- i skoler og institutioner, kommuner og regioner

Kender du en forening, en organisation eller et lokalsamfund, der er med til at mindske ensomhed og som kunne tænke sig at fortælle om det ? Så kikker jeg gerne forbi.