Ungdomsmodtagelser i hele landet

Ungdomsmodtagelser bør udbredes til hele landet

Af Birgitte Vind medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og Rasmus Kjeldal Direktør Børns Vilkår 

Mange af os kan måske huske overgangen fra barn til ung. Usikkerhed og uovervindelig på en og samme tid. Mens man selv mener, at man kan det hele selv, melder der sig et hav af overvejelser og spørgsmål om seksualitet, krop, køn og identitet. Det kan være svært at snakke om. Langt fra alle unge synes, at det er trygt eller nemt at gå til voksne, de kender, når de står med tvivl om prævention, mistanke om kønssygdom eller andre problematikker relateret til deres seksuelle og mentale sundhed. Og det kan vi godt forstå.

Derfor har nogle kommuner i over 10 år tilbudt, at unge i alderen 12-25 år – også anonymt - kan få prævention, individuelle samtaler og kliniske undersøgelser hos tilknyttede jordemødre og speciallæger. Halsnæs Kommune var den første kommune, der så potentialet i at have en Ungdomsmodtagelse, som i 2022 havde hele 700 besøg. Siden Ungdomsmodtagelsen åbnede, er antallet af uønskede graviditeter og aborter i kommunen faldet markant, ligesom erfaringerne viser, at det har været en god investering for den kommunale økonomi.

Der er lignende tilbud under andre navne i kommuner i andre regioner. For de unge er det afgørende, at de mødes af fagfolk uden fordomme og fordømmelse, og at der er tilbud om gratis prævention. Værdien af dette er indlysende for alle i det omfang, at det kan forhindre graviditeter, aborter og begrænse seksuelt overførte sygdomme.

For nylig åbnede en ny Ungdomsmodtagelse i Gentofte, og vores håb er, at mange flere kommuner nu følger trop. For Ungdomsmodtagelserne er en vigtig indgang til at få hjælp – ikke bare med sundhedsrelaterede problematikker, men også mentale og trivselsmæssige udfordringer.

Selvom mange unge i udgangspunktet henvender sig i Ungdomsmodtagelserne for at høre om graviditet eller prævention, så indeholder samtalerne ofte mange flere aspekter af de unges liv og trivsel. En samtale om prævention er snak om mange af livets vigtigste aspekter. Det siger noget om, hvem de unge holder af og har nær, deres livsstil og udfordringer og ikke mindst om, hvordan det ellers er hjemme i familien, og om der er andre udfordringer, der presser sig på. Det kan for eksempel være negativ social kontrol, vold, eller at de er under pres fra en partner.

En gruppe unge møder op med meget svære problemstillinger. Alt fra selvmordstanker, gråzoneprostitution eller seksuelle overgreb til selvskadende adfærd og uønskede graviditeter. Når de unge først får snakken med en professionel, bliver de taget i hånden og hjulpet videre til samtaler eller andre tilbud i kommunen. Derfor er det vigtigt, at flere unge får adgang til en. Alle der kommer ind i Ungdomsmodtagelsen får mindst 30 minutter til deres første besøg. Hvis en man bliver henvist til psykolog, kan man komme i Ungdomsmodtagelsen, mens man venter på, at psykologen har tid.

Ungdomsmodtagelserne indeholder et stort – og fortsat uudnyttet – potentiale for at hjælpe flere unge ud af mistrivsel og svære udfordringer, inklusive misbrug og overgreb. Hvis flere kommuner opretter Ungdomsmodtagelser, vil det hjælpe flere unge her og nu og være en stærk investering i forebyggelse, fordi der bliver taget hånd om unges mistrivsel og udfordringer, før det er for sent. Det vil kunne få stor betydning for deres uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.