Vi skal styrke den fælles ældrepleje

Af Birgitte Vind, kommunal- og indenrigsordfører og Annette Lind, ældreordfører. Begge medlemmer af Folketinget for Socialdemokratiet.

Et af velfærdssamfundets hjørnesten er vores pleje af syge og ældre.
Som socialdemokrater er vi ikke i tvivl: Vores skattebetalte velfærdssamfund skaber tryghed for den enkelte. Tryghed, der kan give frihed til at være den man er og leve det liv, man gerne vil.

Vores stærke solidariske velfærdssamfund er en af grundene til, at vi år efter år sammen med de øvrige nordiske lande ligger i top blandt verdens lykkeligste folk. Og vi skal alle vide, at vi ved sygdom og alderssvækkelse ikke ufrivilligt overlades til vores egen skæbne, men at fællesskabet rækker ud, hvis vi har brug for det.

Men det er heller ingen hemmelighed, at årtiers fokus på effektivisering, har gjort det sværere for de ansatte i både den private og offentlige ældreplejen at leve op til den forventning. Bureaukrati og stramme regler har bremset for omsorgen og nærværet i ældreplejen.

Derfor satte den tidligere socialdemokratiske regering gang i arbejdet med at skabe nye betingelser for fremtidens ældrepleje. Vi ønskede mere plads til den enkelte ældre og dennes relationer og behov, mere frihed til kommunerne til at tilrettelægge den ældrepleje, der giver mening lokalt og frisætte både borgere og personale for unødvendigt bureaukrati.

For lad os slå fast: Nutidens ældre er ikke mere krævende og de ansatte er ikke dovne. Vi har endnu til gode at møde ældre, der stiller urimelige krav til fællesskabet eller ansatte, der ikke ønsker at tage udgangspunkt i den enkelte borger. Faktisk er der en markant lavere andel af de ældre, som modtager hjemmehjælp i dag, i forhold til for ti år siden. Alligevel hører vi løbende fortællinger om ældre, der ikke modtager den nødvendige pleje og omsorg.

Som kommunalordfører og ældreordfører har vi endnu til gode at møde en ældre, der ønsker at være afhængig af andre.
Alle ønsker at klare sig så længe, man kan i eget hjem.

Fremtidens ældrepleje skal særligt handle om nærvær og omsorg.

Visitation og hjælpen skal ske på baggrund af et tæt samarbejde mellem den enkelte ældre og de ansatte i den lokale ældrepleje tæt på
borgeren.

Relationer er afgørende for kvaliteten af omsorgen og plejen. Derfor er det også vores ønske, at fremtidens ældrepleje er organiseret i mindre teams tæt på den ældre. At den ældre ses som et helt menneske med venner og familie, der kender den ældre godt og derfor ikke må skubbes væk fra hjælpen og plejen.

Pengene skal følge med ud i kommunerne. Når der kommer flere ældre, skal pengene også følge med. Og det skal igen gøres attraktivt at arbejde med syge og ældre.

Det handler om gode uddannelser, mindre bureaukrati og bedre ansættelsesforhold og arbejdsvilkår.

Vi kan alle få brug for hjælp i alderdommen. Og vores ældrepleje skal være for alle.

Nu er tiden til, at vi styrker og investerer i den velfærdsmodel, som har gjort os til et velstående land med et af verdens lykkeligste folk.

 

Læserbrevet blev bragt d. 21.8.2023 i Avisen Danmark
https://avisendanmark.dk/debat/socialdemokratiske-ordfoerere-vi-skal-styrke-den-faelles-aeldrepleje