Vi skal tale om lønnen

Af indenrigs-kommunal-og-ældreordfører Birgitte Vind 
Stærke signaler fra vores statsminister

I dagens udgave af JyllandsPosten, tager Mette Frederiksen fat i den største krise i vores velfærdssamfund - manglen på arbejdskraft.
Men modigt taler hun også om lønnen i vores velfærdsfag.

Vi har en af de stærkeste samfundsmodeller, verden har set.
Og i Socialdemokratiet har det altid været prioriteret at afsætte de nødvendige penge.

Blandt andet vil vi modsat de borgerlige partier sikre, at der følger penge med, efterhånden som vi bliver flere ældre, så velfærden ikke bliver udhulet. Vi vil uddanne det nødvendige antal pædagoger, sygeplejersker og lærere osv.

Men selvom vi sideløbende med Coronahåndtering, Krig og inflation har indgået en perlerække af fremtidssikrede tiltag, så står vi med en kæmpe udfordring.

I disse år kikker vi ind i et hul af mangel på arbejdskraft på velfærdsområderne. Alt for få søger uddannelse indenfor velfærdsfagene. Og der mangler allerede social og sundhedsassistenter, pædagoger, lærere og sygeplejer i et omgang, der presser vores velfærdssamfund.

Derfor - Tak til Mette Frederiksen for meget modigt at rejse muligheden for, at vi politisk begynder at tale om løn i velfærdsfagene.

I Danmark har vi en flot og god tradition for, at lønspørgsmålet afgøres af arbejdsmarkedets parter og ikke af Christiansborg.
Derfor er det også endnu et eksempel på Mette Frederiksens stærke lederskab; at turde rejse lønspørgsmålet.
Det bliver svært og vil kræve mange forhandlinger og samtaler.

Vi er i fuld gang med at mindske bureaukratiet og give mere plads til fagligheden og mindre topstyring af dagligdagen. Vi ønsker at uddanne det rigtige antal fagpersoner, og efterslæbet efter de mange år med borgerlige besparelser er ved at være indhentet.

Men ja, de offentlige lønninger i de meget vigtige fag på bl.a ældreområdet er ikke en bøjet 50 øre for meget.

Danmark har en af de stærkeste samfundsmodeller, verden har set. Og heldigvis har vi også den dygtigste statsleder.
Tak for også i dette spørgsmål at turde tage ved der, hvor det er svært.

Jeg ser frem til den kommende tids diskussioner om lønspørgsmålet.

Det handler om vores fælles velfærd.